Co je Net Zero?

‘Net zero’ (též uhlíková neutralita, čisté nulové emise) znamená dosažení rovnováhy mezi čistě lidskými emisemi uhlíku vypouštěnými do atmosféry a opatřeními, která oxid uhličitý z ovzduší odebírají.

Konečným cílem je celosvětově snížit emise CO2 na nulu přechodem od systémů založených na bázi fosilních paliv k obnovitelným zdrojům energie.

Vlády po celém světě začlenily tyto cíle do legislativních opatření, která stanovují závazné cíle.

Jde o zásadní krok v řešení změny klimatu a dosažení udržitelnější budoucnosti.

Klimatickou katastrofu lze vystopovat k jedinému číslu: koncentraci oxidu uhličitého v naší atmosféře. Z historických dat i modelování budoucího vývoje plyne, že oteplování planety je (přibližně) přímo úměrné nárůstu koncentrace CO2 v atmosféře. Z těchto dat lze jasně zmapovat náš příběh.

Spalování fosilních paliv, ničení přírody, náš přístup k průmyslu, stavebnictví a učení uvolňují oxid uhličitý do atmosféry bezprecedentní rychlostí a v bezprecedentním měřítku.

Už teď jsme v problémech. Toto je příběh o nejchytřejším živočišném druhu, který je však odsouzen k vyhynutí kvůli svému typickému rysu, jakým je přehlížení širších souvislostí v honbě za krátkodobými cíli.

Nejvíce postiženými lidmi již nejsou naše budoucí generace, ale mladí lidé žijící dnes.

A to je ten důvod.

Proč Net Zero?

Jak toho dosáhneme?

Jsme největšími řešiteli problémů, jací kdy na Zemi existovali. Pro dosažení oteplení pod 1,5 °C je třeba snížit emise do roku 2030 na polovinu a uhlíkové neutrality dosáhnout nejpozději do roku 2050.

Nová průmyslová revoluce poháněná miliony udržitelných inovací je nezbytná. Příroda je klíčový spojenec.

Naší motivací by neměl být strach, ale naděje.

K chlazení našich domovů budeme potřebovat o 60 % více energie. Voda je z hlediska přenosu energie o 30 % účinnější než plyn.

Jaga Climate Designers budou vašimi průvodci.

Technologie řízená

Maximální pohodlí, Minimální uhlíková stopa

Net Zero kampaně a iniciativy z různých zemí a regionů:

Zelená dohoda pro Evropu - Evropská komise

Ambiciózní plán pro udržitelné hospodářství a klimatickou neutralitu do roku 2050 stanovuje cíle pro snižování emisí, výrobu obnovitelné energie, energetickou účinnost a přechod na oběhové hospodářství.

Zákon o změně klimatu (The Climate Change Act) – Spojené království

Hlavním cílem zákona je nastolit ve Spojeném království hospodaření s uhlíkem (jako ekonomickou hodnotou) a podpořit transformaci na nízkouhlíkovou ekonomiku v zemi. Do roku 2050 se tak Spojené království zavázalo snížit emise skleníkových plynů alespoň o 100 % (čistá nula) ve srovnání s úrovněmi z roku 1990.

Zákon o ochraně klimatu (The Climate Protection Act) – Německo

Cílem je dosáhnout do roku 2045 nulových čistých emisí. Zákon zavádí tzv. mezi-odvětvový pohled. To znamená, že pokud se snižování emisí v jednom odvětví zpožďuje, jiné odvětví to může kompenzovat. Zákon zřizuje odbornou radu pro otázky klimatu, která má radit federální vládě.

The Carbon Neutrality Framework - Kalifornie (USA)​

Stanovuje právně závazný cíl pro čisté nulové emise do roku 2050. Vytváří rámec pro emisní rozpočty a plány na jejich snížení.

Zákon o vedení v oblasti klimatu a ochraně komunit (CLCPA) - New York (USA)

Klimatický zákon, který stanovuje konkrétní prozatímní cíle snížení emisí tak, aby stát New York dosáhl 100% čisté elektřiny do roku 2040 a čistých nulových emisí skleníkových plynů do roku 2050.

Zákon o uhlíkové neutralitě (The Zero Carbon Act) - Nový Zéland​

Zákon zavádí rámec pro rozpočty emisí a plány snižování emisí s cílem snížit produkci uhlíkových emisí na nulu do roku 2050.