Hvad er Net Zero?

Hvorfor Net Zero?
’Net Zero’ beskriver den tilstand, hvor drivhusgasemissioner fra menneskelige aktiviteter opvejes af CO2 neutrale alternativer.

Det ultimative mål er at reducere CO2 Emissioner verden over til nul ved at skifte fra fossile brændstofbaserede systemer til vedvarende energikilder.


Regeringer over hele verden har sat disse mål Juridiske inkluderede foranstaltninger, der sætter bindende mål.

Dette er et afgørende skridt i kampen mod klimaændringer og for en mere bæredygtig fremtid.

Klimakatastrofen kan spores til et enkelt tal: koncentrationen af ​​kulstof i vores atmosfære. Det bestemmer i høj grad de globale temperaturer, og ændringerne i dette ene tal er den klareste måde at registrere vores egen historie på.

Vores afbrænding af fossile brændstoffer, vores ødelæggelse af naturen, vores tilgang til industri, byggeri og læring frigiver kulstof til atmosfæren i en hidtil uset hastighed og skala.

Vi er allerede i problemer. En fortælling om den klogeste art, der er dømt af den alt for menneskelige egenskab, der ikke kan se det større billede i jagten på kortsigtede mål.

De mest berørte mennesker er ikke længere nogle fremtidige generationer, men unge mennesker, der lever i dag.

Det er derfor.

Hvorfor Net Zero?

Hvordan kommer vi derhen?

Vi mennesker er de største problemløsere, der nogensinde har været på jorden. Vi skal nu genvinde milliarder af tons kulstof fra luften og begrænse den globale opvarmning til et maksimum på 1,5 °C i 2050.

Det er vigtigt, at en ny industriel revolution kommer, drevet af millioner af bæredygtige innovationer. Naturen er vores vigtigste allierede. Frygt skal ikke være vores motivation, men håb.

Vi får brug for 60 % mere energi for at afkøle vores hjem.Vand er 30 % mere effektivt end gas til overførsel af energi.

Stol på, at Jaga klimadesignere vejleder dig.

Technology driven by

Maksimal indendørskomfort, mindst mulig CO2 udledning

Net Zero-handlinger og -initiativer fra forskellige lande og regioner:

Den europæiske grønne aftale - Den Europæiske Union

En ambitiøs plan for en bæredygtig økonomi og klimaneutralitet i 2050 sætter mål for emissionsreduktion, vedvarende energiproduktion, energieffektivitet og omstillingen til en cirkulær økonomi.

The Climate Change Act - Storbritannien

Storbritannien forpligter sig til at reducere udledningen af drivhusgasser med mindst 100 % (netto-nul) af 1990-niveauet inden 2050. Det kræver kulstofbudgetter, planer og rapporter for afbødning af klimaændringer.

Klimabeskyttelsesloven - Tyskland

Sigter mod netto-nul-emissioner i 2045 og sætter sektorspecifikke reduktionsmål samt nedsætter et klimaråd, der skal rådgive regeringen.

The Carbon Neutrality Framework - Californien (USA)​

Sætter et juridisk bindende mål for netto-nul-emissioner i 2050 og etablerer en ramme for emissionsbudgetter og reduktionsplaner.

CLCPA (Climate Leadership and Community Protection Act) - New York (USA)

Sætter mål for staten New York for at opnå 100 % ren elektricitet i 2040 og Net Zero drivhusgasemissioner i 2050. Den fastlægger specifikke foreløbige emissionsreduktionsmål.

Zero Carbon Act - New Zealand​

Sætter et juridisk bindende mål for Net-Zero emissioner i 2050 og etablerer en ramme for emissionsbudgetter og reduktionsplaner.